cm_manual

Grafisk identitet og designmanualer

Det handler om andet og mere end logo/bomærker! Det handler om virksomhedens ansigt ud- og indadtil som helhed.

Når vi udarbejder en grafisk identitet skabes genkendelighed og sammenhæng i alle medier, trykte som elektroniske, i farver og i sort/hvid.

Det giver stor troværdighed for virksomheden og rationelle retningslinjer for det visuelle udtryk.

Vi fastlægger sammen med vore kunder, hvilke signaler den grafiske identitet skal sende, hvordan der skabes størst mulig synlighed og hvordan ressourcerne til markedsføring bruges bedst muligt.

Med det rette udtryk har en gennemarbejdet grafisk identitet en lang levetid – min. 10 år.

Se udvalgte cases her

Start typing and press Enter to search